ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลิงตะวัน"

| align="center"| คีริน ||align="center"| [[ศิรินทิพย์ หาญประดิษฐ์]]
|-
| align="center"| รัน ||align="center"| [[กุญช์ภัสส์ พรปวีณ์วรกุล]]
|-
| align="center"| ไผ่ ||align="center"| [[สุรศักดิ์ โชติทินวัฒน์]]
ผู้ใช้นิรนาม