ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อุษามณี ไวทยานนท์"

! ปี พ.ศ. !! เรื่อง !! รับบทเป็น !! หมายเหตุ
|-
| rowspan = "1" align="center" | 2544 ||align="center"| [[น้ำเซาะทราย]] ||align="center"| ภัทรา (ปอ) ||align="center"|
|-
| rowspan = "1" align="center" | 2545 ||align="center"| [[หนึ่งฟ้าหลังคาเดียวกัน]] ||align="center"| มิเชล ||align="center"|
|-
| rowspan = "2" align="center" | 2546 ||align="center"| [[เจ้านายวัยกระเตาะ]] ||align="center"| พริม มาลา ||align="center"|
|-
| align = "center"| [[www.คุณย่า.com]] ||align="center"| ขิม ||align="center"|
|-
| align = "center"| [[www.คุณย่า.com]] ||align="center"| ขิม ||align="center"|
|}
 
ผู้ใช้นิรนาม