ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฐากูร การทิพย์"

| rowspan = "1" align = "center"| 2558 || align = "center"| ''[[กระตุกหนวดเสือ]]'' || align = "center"| เสือพุด / บิล
|-
| rowspan = "3" align = "center"| 2559 || align = "center"| ''[[เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษ]]'' || align = "center"| ชยากร (ชยา)
|-
| align = "center"| ''[[เตียงนางไม้]]'' || align = "center"| ต้น
|-
| align = "center"| ''[[รักหลงโรง]]'' || align = "center"| ไรวินทร์
|-
|}
ผู้ใช้นิรนาม