ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชฎาพร รัตนากร"

**ตอน ขบวนการต้มตุ๋น
* '''ละครจบในตอน ชุด ปากกาทอง''' (2535-2538, ช่อง7, ดาราวิดีโอ)
**ตอน ลูกทาสในเรือนเบี้ย (2535)
**ตอน ผัวหาย (2535)
**ตอน ปราการพิศวาสลิขิตมาร (2536)
**ตอน บัณฑิตขี้สงสัยปราการพิศวาส (2538)
**ตอน ลิขิตมารบัณฑิตขี้สงสัย (2538)
* '''เกวลีสอยดาว''' (2537-2538, ช่อง7, ดาราวิดีโอ)
* '''ยอดตำรวจหญิง''' (2538, ช่อง7, กันตนา)
* '''ชีวิตที่พอเพียง''' (2542, ช่อง5, เทเลไฟฟ์)
ผู้ใช้นิรนาม