ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โนห์รา (ละครโทรทัศน์)"

| แสวง || - || -|| ชาลี กรรณสูต
|-
| รื่น (สาวท่าศาลา) || - || [[อำภา ภูษิต]] || [[กรองทอง รัชตะวรรณ]]
|-
| วงศ์ || - || [[ครรชิต ขวัญประชา]] || [[พงศ์ประยูร ราชอาภัย]]
ผู้ใช้นิรนาม