ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อภาพยนตร์ไทย พ.ศ. 2559"

แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ลบ|เนื้อหาไม่น่าเชื่อถือ}}"
(แทนที่เนื้อหาด้วย "{{ลบ|เนื้อหาไม่น่าเชื่อถือ}}")
{{ลบ|เนื้อหาไม่น่าเชื่อถือ}}
'''รายชื่อภาพยนตร์ไทย ที่ออกฉายครั้งแรกใน พ.ศ. 2559'''
 
# [[เทยทอมเกย์ เฮ..ป่วนเมือง]] (14 มกราคม)
#* ผู้กำกับ: [[เอกอนันต์ ดวงดาว]]
#* นักแสดง: [[กนกรัตน์ หรเวชกุญ]], [[ณปภัช แช่มช้อย]], [[อิชย์ภูมิ ธนัชโชค]]
# [[โกยเถอะผีมาแว้ววว]] (14 มกราคม)
#* ผู้กำกับ: [[วิดิษฐ์ ธัญพันธุ์]]
#* นักแสดง: [[สมเล็ก ศักดิกุล]], [[อาไท กลมกิ๊ก]], [[กวี วงษ์จันทรา]], [[ยัด เฟ็ดเฟ่]]
# [[อวสานโลกสวย]] (21 มกราคม) (หมายเหตุ: เข้าฉาย 2 เวอร์ชันพร้อมกันคือฉบับเรต น18+ และฉบับเรต ฉ20-)
#* ผู้กำกับ: [[ปัญญ์ หอมชื่น]], [[อรอุษา ดอนไสว]]
#* นักแสดง: [[อภิญญา สกุลเจริญสุข]], [[ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์]], [[ณภศศิ สุรวรรณ]], [[ลัทธ์กมล ปิ่นโรจน์กีรติ]], [[ลฎาภา รัชตะอมรโชติ]]
# [[กระสือครึ่งคน]] (21 มกราคม)
#* ผู้กำกับ: [[บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์]]
#* นักแสดง: [[เกตุ สายเจริญ]], [[ประจักษ์ แนวพิลา]], [[พรมลิขิต กระราชเพชร]], [[ชัยพร ศักดิ์ศรี]], [[คมจิตร ใต้คีรี]], [[แอม หทัยราษฎร์]]
# [[ฅนมวยกับรักที่แตกต่าง]] (28 มกราคม)
#* ผู้กำกับ: [[เริงศักดิ์ มีศิริ]], [[เกรียงศักดิ์ พินทุสรศรี]]
#* นักแสดง: [[สรณ์ธรรศ บัวงาม]], [[จันทัปปภา ดวงพัตรา]], [[อิงครัต ดำรงศักดิ์กุล]]
# [[ลูกทุ่ง ซิกเนเจอร์]] (11 กุมภาพันธ์)
#* ผู้กำกับ: [[ปรัชญา ปิ่นแก้ว]]
#* นักแสดง: [[กฤษดา สุโกศล แคลปป์]], [[เบน ชลาทิศ]], [[ธนนท์ จำเริญ]], [[รุ่งรัตน์ เหม็งพานิช]], [[นวพล ลำพูน]], [[ศิรพันธ์ วัฒนจินดา]], [[พลอย ศรนรินทร์]], [[สมบัติ เมทะนี]], [[พิศมัย วิไลศักดิ์]]
# [[เมื่อฝนหยดลงบนหัว]] (18 กุมภาพันธ์)
#* ผู้กำกับ: [[ณิชภูมิ ชัยอนันต์]]
#* นักแสดง: [[ถิรติกร ทองคำ]], [[วรกมล นกแก้ว]], [[ธรากร สุขสมเลิศ]], [[เอกภัทร วณิชวิศิษฎ์พงศ์]], [[นานา ถาวรพันธ์]]
# [[มนต์รักขุมคำ]] (18 กุมภาพันธ์) (หมายเหตุ: เข้าฉายในจังหวัดกาฬสินธุ์, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, มหาสารคาม, มุกดาหาร, เลย, ศรีสะเกษ, สกลนคร, สุรินทร์, หนองบัวลำภู, อุดรธานี, อุบลราชธานี)
#* ผู้กำกับ: [[สุรสีห์ ผาธรรม]]
#* นักแสดง: ครู-นักเรียน-ชาวบ้านขุมคำ อำเภอกุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
# [[วานรคู่ฟัด]] (25 กุมภาพันธ์)
#* ผู้กำกับ: [[นนทกร ทวีสุข]]
#* นักแสดง: [[สำเร็จ เมืองพุทธ]], [[โซซีน ปัณณ์ญาณัช]], [[ปราสาท ทองอร่าม]], [[คาซู แพทริค คิง]], [[วิทยา ปานศรีงาม]], [[ปรเมศร์ น้อยอ่ำ]]
# [[เลิฟเซเฮ อยากเซย์ว่ารักเธอ]] (3 มีนาคม)
#* ผู้กำกับ: [[ณภัทร์ ใจเที่ยงธรรม]], [[สมชาย วชิระจงกล]]
#* นักแสดง: [[ภัสธราภรณ์ บุษราคัมวดี]], [[จินต์จุฑา รัตนบุรี]], [[วชิรวิชญ์ ชีวอารี]], [[พงศ์ธยศ ปองชลนภ]], [[ศรราม อเนกลาภ]], [[เศรษฐพงษ์ หงส์กิตติกุล]]
# [[มะเก๋า คุณผี 4 ขา คุณหมากุ๊กกู๋]] (10 มีนาคม) (หมายเหตุ: เข้าฉายเฉพาะเมเจอร์รัชโยธิน วันละหนึ่งรอบฉาย)
#* ผู้กำกับ: [[เทพนม พิริยวรกุล]]
#* นักแสดง: [[แอนนา ชวนชื่น]], [[บุญศรี ยินดี]], [[สายเชีย วงศ์วิโรจน์]], [[รัตนาภรณ์ ศรีวิไล]]
# [[บางกอก 13 (เมือง-ฅน-ตาย) ]] (17 มีนาคม)
#* ผู้กำกับ: [[ดุลยสิทธิ์ นิยมกุล]]
#* นักแสดง: [[ธารธารา รุ่งเรือง]], [[อัครินทร์ อัครนิธิเมธรัฐ]], [[ทศพล ศิริวิวัฒน์]], [[วรรัตน์ กาญจนราช]], [[ดลกมล ศรัทธาทิพย์]], [[จิราวัฒน์ วชิรศรัณย์ภัทร]]
# [[11 12 13 รักกันจะตาย]] (31 มีนาคม)
#* ผู้กำกับ: [[สราวุธ วิเชียรสาร]]
#* นักแสดง: [[ศุกลวัฒน์ คณารส]], [[ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ]], [[เมฆ เมฆวัฒนา]], [[อริย์กันตา มหาพฤกษ์พงศ์]], [[ณัฐสิทธิ์ โกฏิมนัสวนิชย์]]
# [[ฮักในกระติ๊บข้าว]] (2 เมษายน) (หมายเหตุ: เหมาโรงฉายที่โรงภาพยนตร์ลิโด จำนวน 2 รอบฉาย)
#* ผู้กำกับ: [[เข็มทอง โมราษฎร์]]
#* นักแสดง: [[หมิว วรัญญา]], [[ตาล ธนัชชา]], [[รุ่ง บุญสิงห์]]
# [[หลวงพี่แจ๊ส 4G]] (6 เมษายน)
#* ผู้กำกับ: [[พชร์ ภเสฐ]]
#* นักแสดง: [[ผดุง ทรงแสง]], [[คุณาธิป ปิ่นประดับ]], [[ณปภา ตันตระกูล]]
# [[Take Me Home]] [[สุขสันต์วันกลับบ้าน]]<ref>[http://www.newsplus.co.th/96714 มาริโอ้ควงวิว เปิดตัวภาพยนตร์ “Take Me Home สุขสันต์วันกลับบ้าน”]</ref> (13 เมษายน)
#* ผู้กำกับ: [[ก้องเกียรติ โขมศิริ]]
#* นักแสดง: [[มาริโอ้ เมาเร่อ]], [[วรรณรท สิทธิชัย]], [[นพชัย ชัยนาม]], [[นภาดา สุขกิจ]], [[ดวงใจ หิรัญศรี]]
# [[บุปผาอาริกาโตะ]] (5 พฤษภาคม)
#* ผู้กำกับ: [[ยุทธเลิศ สิปปภาค]]
#* นักแสดง: [[สุภัสสรา ธนชาต]], [[ชาลี ปอทเจส]], [[เฉลิมพล ทิฆัมพรธีรวงศ์]], [[ชิชา อมาตยกุล]]
# [[Timeline Next-Gen เพราะรัก..ไม่สิ้นสุด 2]] (5 พฤษภาคม)
#* ผู้กำกับ: [[ธณัฐกรณ์ บางเภา]], [[พัศพงศ์ ตรงประสิทธิ์]], [[จิตตินันท์ ยอดวงศ์สกุล]]
#* นักแสดง: [[กฤตธัช สาทรานนท์]], [[กฤษณ บุญโรจน์]], [[ฌานิศ เตียสวัสดิ์]], [[ภาคิน สีอ่อน]], [[ชิโนรส ดวงรัตน์]], [[วรฉัตร ธำรงวรางกูร]], [[ปณต เรืองรัตนจินดา]], [[ณัฏฐพงษ์ เจริญชัยสมบัติ]], [[สุทธิณัฐ อึ้งตระกูล]]
# [[อ้อมกอดเขมราฐ]] (12 พฤษภาคม)
#* ผู้กำกับ: [[ฤทธ ปกกฤตยหริบุญ]]
#* นักแสดง: [[อนุวัฒน์ ชูเชิดรัตนา]], [[กอบกุลยา จึงประเสริฐศรี]], [[ภูศิลป์ วารินรักษ์]], [[พุดทะสอน สีดาวัน]], [[ธีรภัทร โลหนันทน์]], [[นันทริยา นามบุญ]]
# [[ขุนพันธ์]] (14 กรกฎาคม)
#* ผู้กำกับ: [[ก้องเกียรติ โขมศิริ]]
#* นักแสดง: [[อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม]], [[กฤษดา สุโกศล แคลปป์]], [[ชูพงษ์ ช่างปรุง]], [[ภคชนก์ โวอ่อนศรี]], [[สนธยา ชิตมณี]], [[พิมลรัตน์ พิศลยบุตร]], [[ศุทธสิทธิ์ พจน์ฐศักดิ์]]
 
==รายชื่อภาพยนตร์ไทยที่ยังไม่มีกำหนดฉาย==
# [[Samui Song]]<ref>[http://news.voicetv.co.th/entertainment/169830.html 'Samui song' หนังเรื่องใหม่ของ'เป็นเอก']</ref>
#* ผู้กำกับ: [[เป็นเอก รัตนเรือง]]
#* นักแสดง: [[เฌอมาลย์ บุญยศักดิ์]], [[เดวิด อัศวนนท์]], [[วิทยา ปานศรีงาม]]
# [[Motel Mist]] [[โรงแรมต่างดาว]]<ref>[http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1454078728 คุยกันเรื่องหนัง Motel Mist กับความหลงใหลใน "โรงแรมม่านรูด" ของ "ปราบดา หยุ่น"]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[ปราบดา หยุ่น]]
#* นักแสดง: [[ประภามณฑล เอี่ยมจันทร์]], [[วสุพล เกรียงประภากิจ]], [[สุรพล พูนพิริยะ]], [[คัทรียา เทพชาตรี]], [[วิษณุ ลิขิตสถาพร]], [[Nareerat Patchanee]]
# [[อาม่า]]<ref>[http://www.manager.co.th/asp-bin/ViewNews.aspx?NewsID=9580000142810 "ฮัท จิรวิชญ์" ขึ้นแท่นพระเอกเต็มตัว ใน "อาม่า" หนังตลก-สยองขวัญของ "หม่ำ จ๊กมก"]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[บดีกร โลหะชาละ]]
#* นักแสดง: [[จิรวิชญ์ พงษ์ไพจิตร]]
# [[Fathers]]<ref>[http://www.daradaily.com/news/53314/read/ เปิดหมดเปลือก “บูม พลัฏฐ์พล” ถึงการถ่ายทอดความรักแนวชายรักชายผ่านภาพยนตร์!]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[พลัฏฐ์พล มิ่งพรพิชิต]]
#* นักแสดง: [[ณัฐ ศักดาทร]], [[อัษฎา พานิชกุล]], [[สินจัย เปล่งพานิช]]
# [[Sweet Boy เรารักนาย]]<ref>[http://news.nangdee.com/viewData.php?nid=6775&Page=1&preview= "โกโก้ นิรุณ" จับมือ "ณ๊อบ โปรดักชั่นส์" ขอประเดิมหนังเรื่องแรก สวีทบอย เรารักนาย]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง]], [[นิรุณ ลิ้มสมวงศ์]]
#* นักแสดง: [[วชิรวิชญ์ เรืองวิวรรธน์]], [[ณัชชาคัลภ์ เรืองรอง]], [[ธันวา เฮฟเฟลล์]]
# [[นายทองดีฟันขาว]]<ref>[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1435309841 บทบาทใหม่ ! "บัวขาว"โดดรับบทพระเอกหนัง"ทองดีฟันขาว"]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[บิณฑ์ บรรลือฤทธิ์]]
#* นักแสดง: [[บัวขาว บัญชาเมฆ]]
# [[Fifteen]]<ref>[http://movie.mthai.com/movie-news/thaimovie-news/186595.html ทาเลนต์ วันฯ บวงสรวงเปิดกล้องหนังวัยรุ่น “Fifteen” เนตไอดอลชื่อดังเป็นนางเอก]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[พงศ์ชัยพัทร เศรษฐนันท์]]
#* นักแสดง: [[วิชยุตม์ ลิ้มรัตนะมงคล]], [[จุฬารัตน์ หาญรุ่งโรจน์]], [[ชัชชวิศ เตชะรักษ์พงศ์]], [[คาริสา สปริงเก็ตต์]]
# [[ความลับของความรัก The Secret]]<ref>[http://www.newsplus.co.th/72005]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[นิติกานต์ โพธิ์ประยูร]](part 1), [[ยุทธนา เสนีวงศ์]](part 2)
#* นักแสดง: [[นรรัตน์ เชาวน์วิวัฒน์]](part 1), [[นามเนี๊ยบ ผ่านสำแดง]](part 1), [[วิลาสินี จันทร์วุฒิวงศ์]](part 2), [[วรเดช สังปริเมนต์]](part 2), [[วนัสธนัน อักษรสิงห์ชัย]](part 2)
# [[ฮักมั่น IN MY HOMETOWN]]<ref>[http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/688847]</ref>
#* ผู้กำกับ: [[วรวุฒิ หลักชัย]]
#* นักแสดง: [[มาติน วิลเลอร์]], [[เบญจมาภรณ์ วิลัยมาตย์]], [[จันทร์จิรา จันทรมณี]], [[ธนชิต พลนาล้อม]], [[ธิติ ศรีนวล]], [[Natthasack Sisoulath]], [[รมิดา ศรีไชยมูล]], [[พูลศักดิ์ ดีนอก]], [[บุญศรี ยินดี]]
 
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
 
{{รายชื่อภาพยนตร์ไทยตามปี}}
 
 
 
[[หมวดหมู่:ภาพยนตร์ไทยแบ่งตามปีที่ออกฉาย]]
{{โครงภาพยนตร์}}
155

การแก้ไข