ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เดอะซิมส์ 4"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
การเลือกรูปแบบของซิมที่มีมาให้แล้วสามารถเลือกได้ตั้งแต่รูปร่างของร่างกายไปจนถึงชาติพันธุ์
 
ซิมมีช่วงชีวิต 6 ขั้น ได้แก่ วัยทารก วัยเด็ก วัยรุ่น วัยหนุ่มสามสาว วัยผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ แต่ขั้นวัยทารกจะเล่นได้เมื่อซิมเกิดใหม่เท่านั้น ไม่สามารถเลือกวัยนี้ใน Create A Sim ได้
 
ลักษณะนิสัย (trait) กลับมาอีกครั้ง ซิมแต่ละคนสามารถมีลักษณะนิสัยได้ 3 อย่าง และความปรารถนา (aspiration) หนึ่งอย่าง จะมีลักษณะนิสัยที่ซ่อนอยู่ของมันเอง
277

การแก้ไข