ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
อิทธิพัทธ์ (ชื่อ-นามสกุลเดิม: ต่อพงศ์ กุลพงษ์วณิชย์) เกิดเมื่อวันที่ [[24 พฤศจิกายน]] [[พ.ศ. 2527]] ในครอบครัวนักธุรกิจการศึกษา โดยมีพี่ชายทำงานอยู่ที่[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] อิทธิพัทธ์จบการศึกษาชั้นอนุบาลและประถมศึกษาจากโรงเรียนปานะพันธ์วิทยา มัธยมศึกษาตอนต้นจาก[[โรงเรียนเซนต์ฟรังซีสเซเวียร์]] [[เมืองทองธานี]] และมัธยมศึกษาตอนปลายจาก[[โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี]] ปัจจุบันสำเร็จการศึกษา [[ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการ [[มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย]]
 
== การทำธุรกิจ ==
129

การแก้ไข