ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พัชราภา ไชยเชื้อ"

 
=== การศึกษา ===
พัชราภาจบการศึกษาในระดับอนุบาล ที่โรงเรียนอนุบาลธนินทร [[ดอนเมือง]] [[กรุงเทพฯ]] ระดับประถมศึกษา ที่โรงเรียนสตรีวรนาถ [[บางเขน]] [[กรุงเทพฯ]] ระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัด[[ฉะเชิงเทรา]] และระดับอุดมศึกษา คณะนิเทศศาสตร์ สาขาประชาสัมพันธ์ [[มหาวิทยาลัยรังสิต]]
 
=== วงการบันเทิง ===
129

การแก้ไข