เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

* [[โรมันคาทอลิก]] - วันฉลอง[[นักบุญสเทเฟน]]
* [[วันเปิดกล่องของขวัญ]] (Boxing Day)
* ไทย - วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม