ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอตาพระยา"

 
== สถานศึกษา ==
# โรงเรียนตาพระยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบลอำเภอตาพระยา
# โรงเรียนทัพราชวิทยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบลทัพราช
# โรงเรียนซับม่วงวิทยา เป็นโรงเรียนระดับเตรียมอุดมศึกษาประจำตำบลโคคลาน
ผู้ใช้นิรนาม