ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สหพันธรัฐออสเตรีย"

โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน → ประเทศออสเตรีย
(เปลี่ยนทางหน้าไป ออสเตรีย)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
(โรบอต: แก้หน้าเปลี่ยนทางซ้ำซ้อน → ประเทศออสเตรีย)
#REDIRECTเปลี่ยนทาง [[ประเทศออสเตรีย]]
560

การแก้ไข