ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าจอมมารดาพร้อม ในรัชกาลที่ 5"

เพิ่มภาพ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มภาพ)
{{Infobox Person
| name = เจ้าจอมมารดาพร้อม<br>ในรัชกาลที่ 5
| image = เจ้าจอมมารดาพร้อม_ในรัชกาลที่_5.jpg
| image =
| caption =
| birth_name = พร้อม
866

การแก้ไข