ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ย้อนการแก้ไขของ มณีฉาย เพชรลอบ (พูดคุย) ไปยังรุ...
(มณีฉาย เพชรลอบ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ มณีฉาย เพชรลอบ (พูดคุย) ไปยังรุ...)
* ผู้ที่ทำงานเป็นเบื้องหลังเช่น นักประพันธ์เพลง ผู้เรียบเรียงเสียงประสาน จำเป็นต้องได้รับรางวัลในวงการบันเทิงจึงจะถือว่ามีความโดดเด่น กลุ่มนี้ไม่จำเป็นต้องมีสมบัติตามข้อหนึ่งและข้อสามก็ได้
 
=== หน้าแก้ความกำกวมหรือคำอธิบายเกี่ยวกับชื่อหรือนามสกุล ===ชื่อ
 
ใช้สำหรับชื่อที่ซ้ำกันมาก หรืออาจมีได้หลายความหมาย เช่น เป็นชื่อเมืองหรือสิ่งอื่นที่มีบทความในวิกิพีเดีย หากมีการกล่าวถึงบุคคลใดในบทความดังกล่าว บุคคลนั้นต้องผ่านเกณฑ์ความโดดเด่นข้างต้นเช่นกัน