ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ย้อนการแก้ไขของ มณีฉาย เพชรลอบ (พูดคุย) ไปยังรุ...
(ประติดภาพจากเศษวัสดุธรรมชาติ)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ มณีฉาย เพชรลอบ (พูดคุย) ไปยังรุ...)
อย่างไรก็ตามชีวประวัติบุคคลที่ปรากฏไม่สมควรที่จะเขียนโดยเจ้าตัวบุคคล หรือบุคคลใกล้ตัว เช่น ญาติพี่น้อง ซึ่งในส่วนนี้มีกล่าวไว้ใน[[วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ|นโยบายอัตชีวประวัติ]]
 
== ความโดดเด่นของบุคคล ==นักกีฬาโรงเรียน
อันดับแรก บุคคลที่บันทึกในวิกิพีเดียนั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' โดยมีผลงานที่ได้รับการกล่าวถึงในสื่ออื่น'''นอกเหนือจาก'''สื่อของบุคคลนั้น (เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวที่บุคคลนั้นทำขึ้นมาเอง) หรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ (เช่น อ้างอิงถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) อย่างไรก็ตามข้อมูลจากสื่อเว็บไซต์หรือหนังสือของบุคคลนั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงในส่วนของเนื้อหาได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้อ้างอิงในการแสดงถึงความโดดเด่นของตัวบุคคล นอกจากนี้เว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บบอร์ด บล็อกส่วนตัว หรือวิกิ ไม่ควรนำมาใช้ในการยืนยันความโดดเด่น เพราะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถเขียนขึ้นโดยผู้อ่านทั่วไป ความโดดเด่นของบุคคลสามารถพิจารณาจากข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
 
* นักกีฬาสมัครเล่นที่มีผลงาน ในการได้รับรางวัล หรือเหรียญรางวัลในระดับโลก หรือระดับประเทศ
 
=== นักวิชาการ ===แข่งขันทักษะวิชาการ
 
ประกอบด้วยนักวิชาการ นักวิทยาศาสตร์ นักเศรษฐศาสตร์ อาจารย์ นักเขียน นักข่าว ผู้กำกับ สถาปนิก วิศวกร หรือ บุคคลในแวดวง