ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (เหตุการณ์)"

ย้อนการแก้ไขของ มณีฉาย เพชรลอบ (พูดคุย) ไปยังรุ...
(น่ารัก เงียบ ซน)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
(ย้อนการแก้ไขของ มณีฉาย เพชรลอบ (พูดคุย) ไปยังรุ...)
{{เว็บย่อวิกิ|WP:EVENT}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}เงียบ แต่ลึกๆเป็นคนสนุกสนาน
{{รวมความโดดเด่น}}
ในวิกิพีเดีย [[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|ความโดดเด่นของบทความ]] เป็นเกณฑ์ตามเงื่อนไขจากความเหมาะสมในการเป็นสารานุกรมของหัวข้อของบทความ หัวเรื่องบทความควรมีความโดดเด่นหรือ "ควรค่าแก่การรู้จัก" (worthy of notice) และ "โดดเด่น" น่าสนใจพอ สมควรที่จะจดจำหรือจดบันทึก<ref>[http://encarta.msn.com/encnet/features/dictionary/DictionaryResults.aspx?refid=1861683928 Encarta dictionary definition] Retrieved 13 March 2008</ref>