ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
| 9 || พระอมรเมธาจารย์ (ทัด) || พ.ศ. 2402 || พ.ศ. 2403
|-
| 10 || พระสังวรานุวงศ์เถร (เมฆ) || พ.ศ. 2403 || พ.ศ. 2429
|-
| 11 || พระสุธรรมธีรคุณ (เกิด) || พ.ศ. 2429 || พ.ศ. 2429
406,019

การแก้ไข