ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ธงชาติเช็กเกีย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| Image = Flag_of_the_president_of_the_Czech_Republic.svg
| Proportion = 1:1
| Adoption = 1993 (1918)1992
| Designer = [[Jiří Louda]]<ref name=aktuality/>
| Design = [[ตราแผ่นดินของสาธารณรัฐเช็ก]] ประกอบคำขวัญว่า "Pravda vítězí" (Truth prevails) and leaves of linden tree.
ผู้ใช้นิรนาม