ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสรณังกรพุทธเจ้า"

*'''ต้นไม้ตรัสรู้''' [[ต้นไม้ปาตลี]]
*'''อายุขัย''' ๖๐,๐๐๐ [[ปี]] มากกว่า[[พระโคตมพุทธเจ้า|องค์ปัจจุบัน]] ๕๙,๙๒๐ [[ปี]]
*'''พระวรกาย''' 18 ศอก
 
==อ้างอิง==
*[http://tripitaka.wikia.com/wiki/พระพุทธเจ้า 28 พระองค์]
129

การแก้ไข