ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*นาย[[เดือน บุนนาค]] - (21 กันยายน 2486 - 24 กรกฎาคม 2487, 2 สิงหาคม 2487 - 10 มกราคม 2488)
*นาย[[วิโรจน์ กมลพันธ์]] - (30 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490)
*[[ขุนคงฤทธิศึกษากร]] (ปาน คงฤทธิ์ศึกษากร)]] - (16 มกราคม 2493 - 29 พฤศจิกายน 2494, 31 มีนาคม 2500 - 16 กันยายน 2500)
*พันตำรวจตรี [[สงกรานต์ อุดมสิทธิ์]] - (28 กันยายน 2493 - 22 มกราคม 2494)
*พลอากาศโท [[หลวงเชิดวุฒากาศ]] (สุดใจ เชิดวุฒิ) - (11 ธันวาคม 2494 - 23 มีนาคม 2495, 28 มีนาคม พ.ศ. 2495 26 กุมภาพันธ์ 2500)
54,124

การแก้ไข