ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดสุทธิวราราม"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
::* สีขาว แทน สีขาว
::* สีเขียว แทน สีน้ำเงิน
 
===องค์กรสี===
โรงเรียนมีองค์กรสีประจำโรงเรียน 5 องค์กร ชื่อขององค์กรสีล้วนมีความหมายถึง ดอกบัว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของโรงเรียน โดยแบ่งคณะครูตามกลุ่มสาระ และ แบ่งนักเรียนตามหมายเลขประจำตัวนักเรียน ได้แก่
* [[สีเหลือง|<span style="color: #FFFF00">██</span>]] สีเหลือง อินทรปัทม์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ เลขประจำตัวนักเรียนลงท้ายด้วย 0,1
* [[สีแสด|<span style="color:#FF7F00">██</span>]] สีแสด สัตตบุศย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เลขประจำตัวนักเรียนลงท้ายด้วย 2,3
* [[สีฟ้า|<span style="color:#87CEEB">██</span>]] สีฟ้า โกมุทมาศ กลุ่มสาระสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม เลขประจำตัวนักเรียนลงท้ายด้วย 4,5
* [[สีแดง|<span style="color:#FF0000">██</span>]] สีแดง กาจโกมล กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เลขประจำตัวนักเรียนลงท้ายด้วย 6,7
* [[สีม่วง|<span style="color:#BF00FF">██</span>]] สีม่วง จงกลรัตน์ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ เลขประจำตัวนักเรียนลงท้ายด้วย 8,9
สำหรับกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีนั้นจะกระจายอยู่ในแต่ละคณะสี
 
===พระบรมราชานุสาวรีย์===
148,223

การแก้ไข