ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศสองภพ"

(แจ้งขาดความสำคัญด้วยสจห.)
| หลวงเชิด/พี่ชายของชงโค || [[โจโจ้ ไมอ็อคซิ]] ||
|-
| พระยาพลเทพ/ท่านเจ้าคุณ/พ่อของหมื่นเทียนและชงโค || [[อภิชาตอภิชาติ ชูสกุล]] ||
|-
| จันหอม/แม่ของหมื่นเทียนและส้มหอม || [[อำภา ภูษิต]] ||
ผู้ใช้นิรนาม