ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศสองภพ"

(หน้าใหม่: '''นิราศสองภพ''' เป็นบทประพันธ์โดย สุพล วิเชียรฉาย ถูกสร้างเป็น...)
 
| พระยาตาก (พระเจ้าตากสินมหาราช) || [[ภูธฤทธิ์ พรหมบันดาล]] ||
|-
| รับบท ชงโค/น้องสาวของหลวงเชิด || [[ชนกวนันวนันท์ รักชีพ]] ||
|-
| หลวงเชิด/พี่ชายของชงโค || [[โจโจ้ ไมอ็อคซิ]] ||
| หลวงอภัยพิพัฒน์ (จีนนายก่าย) หัวหน้าค่ายคลองสวนพลู || [[สุรศักดิ์ ชัยอรรถ]] ||
|-
| นุช/เพื่อนของบัวบุษยา || [[ศรีพรรณ ชื่นสมบูรณ์ชื่นชมบูรณ์]] ||
|-
| อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย || [[วีระวิทย์ เหล่าสันติพลวุฒิ]] ||
ผู้ใช้นิรนาม