ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

ย้อนการแก้ไขของ 1.47.105.109 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Uniquenth
(ร้านนายอินทร์)
(ย้อนการแก้ไขของ 1.47.105.109 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Uniquenth)
{{ต้องการอ้างอิง}}
[[ร้านนายอินทร์]]<ref>[http://www.naiin.com/ ร้านนายอินทร์]</ref> เป็นร้านค้าปลีกหนังสือในเครือบริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด(มหาชน)โดยมุ่งหวังให้เป็นเวทีแสดงความสามารถของนักเขียน อีกทั้งเป็นแรงสนับสนุนให้เกิดงานเขียนใหม่ ๆ ที่มีคุณภาพในสังคมไทย ร้านนายอินทร์ได้จัดการประกวด '''รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด''' เป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2542 นั้น ร้านนายอินทร์ริเริ่มโครงการประกวดรางวัลนายอินทร์อะวอร์ด ด้วยการจัดประกวดต้นฉบับ ประเภทสารคดีเป็นประเภทแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2543 จึงเพิ่มประเภทของประกวดเป็นหนังสือภาพสำหรับเด็ก และวรรณกรรมเยาวชนด้วย กระทั่งปีพุทธศักราช 2548 จึงได้จัดประกวดประเภท เรื่องสั้น กวีนิพนธ์ และนวนิยาย รวมประเภทการประกวดจากอดีตถึงปัจจุบันคือ 6 ประเภท<ref>http://amarinpocketbook.com/AwardItem.aspx?AID=1</ref>
 
[[2 ต.ค. 2554]]
 
'''รางวัลนายอินทร์อะวอร์ด''' กำหนดรับผลงานต่างๆเข้าประกวดล่วงหน้า 1 ปี มีกำหนดปิดรับผลงานภายในพฤศจิกายนของปีก่อนหน้า และประกาศผลรางวัลในเดือนมิถุนายน หรือกรกฎาคมของปีที่ประกาศรางวัล อย่างไรก็ตาม ในแต่ละปีอาจไม่มีผลงานใดที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของการประกวดประเภทนั้นเลย