ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

 
=== ลักษณะภูมิประเทศ ===
ลักษณะภูมิประเทศในอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ เป็นพื้นที่ราบสูงลาดจากทางทิศเหนือ (บริเวณ[[ตำบลทองหลาง]])
ลงไปทางทิศใต้ (บริเวณ[[ลำสะแทด]]) สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 150 เมตร
 
=== ลักษณะภูมิอากาศ ===
134

การแก้ไข