ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงศ์ประยูร ราชอาภัย"

* 2546 ''[[ชะชะช่า ท้ารัก]] ช่อง 7
* 2546 ''[[เลือดขัตติยา]]'' ช่อง 5
* 2547 ''รักได้ไหม ถ้าหัวใจไม่เพี้ยน'' ช่อง 7
* 2547 ''[[แหวนทองเหลือง]]'' ช่อง 7
* 2548 ''[[เหมราช]]'' ''รับเชิญ'' ช่อง 7
* 2552 ''[[รอยรักรอยบาป]]'' ช่อง 7
* 2553 ''[[รักในม่านเมฆ]]'' ช่อง 7
* 2553 ''[[สาวใช้ไฮเทค]]'' ช่อง 7
* 2554 ''[[หอบรักมาห่มป่า]]'' ช่อง 7
* 2555 ''[[ปางเสน่หา]]'' ช่อง 7
ผู้ใช้นิรนาม