ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์"

 
== เทศกาลสำคัญ ==
#'''ประเพณีปรางค์กู่สวนแตงและบุญบั้งไฟ ''' บริเวณโบราณสถานปรางกู่สวนแตง (ข้าง[[โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม]]) ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี
 
#'''ประเพณีบุญฉลองปรางค์กู่ฤๅษี ''' บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ฤๅษี บ้านกู่ฤๅษี ตำบลหนองเยือง ประมาณกลางเดือน มีนาคมของทุกปี
บริเวณโบราณสถานปรางกู่สวนแตง (ข้าง[[โรงเรียนกู่สวนแตงพิทยาคม]]) ประมาณกลางเดือนพฤษภาคมของทุกปี
#'''งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และงานฉลองเจ้าพ่อ กม.ศูนย์''' บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
 
#'''ประเพณีบุญฉลองปรางค์กู่ฤๅษี '''
 
#'''ประเพณีบุญฉลองปรางค์กู่ฤๅษี ''' บริเวณโบราณสถานปรางค์กู่ฤๅษี บ้านกู่ฤๅษี ตำบลหนองเยือง ประมาณกลางเดือน มีนาคมของทุกปี
 
#'''งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และงานฉลองเจ้าพ่อ กม.ศูนย์'''
 
#'''งานกาชาดอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์และงานฉลองเจ้าพ่อ กม.ศูนย์''' บริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ ประมาณต้นเดือนธันวาคมของทุกปี
 
== การศึกษา ==
134

การแก้ไข