ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เหมืองแม่เมาะ"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  13 ปีที่แล้ว
(ย้ายป้ายโครงการวิกิประเทศไทยไปหน้าพูดคุย)
# '''โถงกลาง''' จัดแสดงวีดิทัศน์นำเรื่องก่อนการเข้าชม เป็นความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับถ่านหินในประเทศไทย
# '''ห้องธรณีวิทยา''' จัดแสดงวีดิทัศน์ภาพยนตร์สามมิติ เรื่องกำเนิดโลกและกำเนิดถ่านหิน และ มีนิทรรศการเกี่ยวกับธรณีวิทยา และฟอซซิลที่พบในบริเวณพื้นที่เหมืองแม่เมาะ
# '''ห้องผลิตไฟฟ้า''' จัดแสดงแบบจำลอง ขั้นตอนตั้งแต่เริ่มทำเหมืองจยจนผลิตออกมาเป็นกระแสไฟฟ้า
# '''ห้องเฉลิมพระเกียรติ''' จัดแสดงภาพ และวีดิทัศน์ เกียวกับกิจการถ่านหิน และพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
 
ผู้ใช้นิรนาม