ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวยทะเล"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  4 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* จะต้องมีการแบ่งผู้เล่นออกเป็น 2 ฝ่ายฝ่ายละ 1 คนและทำการจับฉลากเลือกว่าจะอยู่แดนไหน
* การชกโดยทั่วไปจะกำหนดชก 3 ยก ยกละ 3 นาทีโดยให้พักยกได้ 1 นาที
* เมื่อการแข่งขันพร้อมให้ผู้เล่นขึ้นไปนั่งคล่อมคร่อมบนไม้กระดาน
* เมื่อมีสัญญาณจากกรรมการบอกว่า "ชก" ให้เลื่อนตัวเข้าไปหากันโดยใช้นวมชกอย่างเดียว
* เมื่อหมดยกก็จะทำการเปลี่ยนแดน