ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

ย้อนการแก้ไขที่ 6398924 สร้างโดย S Khemadhammo (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 6398924 สร้างโดย S Khemadhammo (พูดคุย))
== อ้างอิง ==
* [http://www.dhammakaya.net/%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5 ลำดับเหตุการณ์อัตชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]
* [http://bookmain.dou.us/downloadview_content.php?files_id=GL305.pdf165&page=2 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์]
* [http://www.dhammakaya.org/teacher/teacher_lpsod_bio_spa3.php ชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)]
* [http://khunsamatha.com/blog/dhammakaya-C6.html ชีวประวัติหลวงพ่อวัดปากน้ำ บันทึกเมื่อ พ.ศ. 2497]
86

การแก้ไข