ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร)"

อ้างอิง
(ย้อนการแก้ไขของ 101.51.41.137 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย พุทธามาตย์)
(อ้างอิง)
 
== อ้างอิง ==
* [http://www.dhammakaya.or.thnet/WhoWeAre%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B2/lpsod-th.swf%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B5 ลำดับเหตุการณ์อัตชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ]
* [http://main.dou.us/view_content.php?s_id=165&page=2 ปฏิปทามหาปูชนียาจารย์]
* [http://www.dhammakaya.org/teacher/teacher_lpsod_bio_spa3.php ชีวประวัติพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) พระนิพนธ์ใน สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (ปุ่น ปุณฺณสิริมหาเถร)]
87

การแก้ไข