ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โกลดแห่งฝรั่งเศส"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
== ตราอาร์มประจำพระองค์ ==
<gallery perrow="6">
Fileไฟล์:CoA_of_Claude_of_France.png|ตราอาร์มประจำพระองค์ในฐานะสมเด็จพระราชินีแห่งฝรั่งเศส
 
</gallery>
427,256

การแก้ไข