ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาศาสตร์การอาหาร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
'''วิทยาศาสตร์การอาหาร''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:Food science) เป็นวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับอาหารเริ่มตั้งแต่[[เก็บเกี่ยว]]จนถึง[[การบริโภค]]มีส่วนคาบเกี่ยวกับวิชา[[เกษตรศาสตร์]] '''วิทยาศาสตร์การอาหาร''' มีสาขาย่อยดังนี้
* [[ความปลอดภัยของอาหาร]] (Food safety)
* [[วิศวกรรมการอาหาร]] (Food engineering)
* [[การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร]] (Product development)
* [[โภชนาการ]] (nutrition)
* [[เคมีอาหาร]] (Food chemistry)
 
นักวิทยาศาสตร์การอาหารมีหน้าที่ดังนี้
#พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารใหม่( new food products)
#ออกแบบกระบวนการผลิต (design of processes) ผลิตภัณฑ์อาหารใหม่
#เลือกบรรจุภัณฑ์ (packaging materials)
#ศึกษา[[อายุการเก็บรักษา]] (shelf-life) ของอาหาร
#ประเเมินประเมินผลความนิยม(sensory evaluation)ของผู้บริโภค(potential consumers)
#ตรวจสอบทางเคมีและจุลชีววิทยา
 
'''วิทยาศาสตร์การอาหาร'''มีเนื้อหาหลักๆดังนี้
==คุณสมบัติของอาหาร(Properties of Food)==
*[[ความเป็นกรด]] (Acidity-pH)
*[[ปริมาณน้ำในอาหาร]] (Water activity)
*[[อายุการเก็บรักษา]] (Shelf life)
 
==การบวนการผลิตอาหาร(Food processes)==
===เบราว์นิ่ง(Browning)===
เบราว์นิ่งคือการเปลี่ยนสีอาหารให้เข้มขึ้นโดยการผลิตสารสีน้ำตาล[[เมลานิน]] (melanin) มี 2 วิธีคือ
*[[เบราว์นิ่งโดยไม่ใช้เอ็นไซม์]] (Non-enzymatic browning)
#[[การทำคาราเมล]] (caramelization)
#[[ปฏิกริยาเมล์ลาร์ด]] (Maillard reaction)
#[[แอสคอร์บิกแอซิด ออกซิเดชั่น]] (ascorbic-acid oxidation)
*[[เบราว์นิ่งโดยใช้เอ็นไซม์]] (Enzymatic browning) ตัวอย่าง [[เอ็นไซม์]] ที่ใช้เช่น [[พอลิฟีนิล ออกซิเดส]] (polyphenyl oxidase)
(polyphenyl oxidase)
 
===การหมัก(Fermentation)===
การหมักเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายเพื่อใช้ถนอมอาหารและปรับปรุงรสชาด โดยเฉพาะการหมักทำให้
เกิดรส[[ยูมามิ]] (umami) ที่มีเฉพาะในกระบวนการหมัก อาหารหมักที่นิยมกันมากได้แก่
#[[เนยแข็ง]]<!--ถ้าเนย ต้อง butter-->
#[[เนย]](cheese)
#[[โยเกิร์ต]](yogurt)
#[[ขนมปัง]](bread)
#[[เบียร์]](beer)
#[[ไวน์]](wine)
#[[น้ำส้มสายชู]](vinegar)
#[[ของดอง]](pickles)
#[[ซีอิ้ว]](soy sauce)
#[[กิมจิ]](kimchi)
 
===[[ปาสพาสเจอไรเซชั่น]] (Pasteurization)===
#[[น้ำส้มสายชู]](vinegar)
[[ปาสพาสเจอไรเซชั่น]] คือกระบวนการทำลายเชื้อโรคทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ไม่ได้ทำลายจุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ อาหารที่ผ่านการปาสเจอไรซ์จึงต้อง[[แช่เย็น]] เพื่อชลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำลายคุณภาพอาหาร
#[[ของดอง]](pickles)
#[[ซีอิ้ว]](soy sauce)
#[[กิมจิ]](kimchi)
 
[[Category:วิทยาศาสตร์การอาหาร| ]]
===[[ปาสเจอไรเซชั่น]] (Pasteurization)===
[[ปาสเจอไรเซชั่น]] คือกระบวนการทำลายเชื้อโรคทั้งหมดในผลิตภัณฑ์อาหาร แต่ไม่ได้ทำลายจุลินทรีย์
ที่ทำให้อาหารเสื่อมคุณภาพ อาหารที่ผ่านการปาสเจอไรซ์จึงต้อง[[แช่เย็น]](refrigeration)
เพื่อชลอการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ที่ทำลายคุณภาพอาหาร
 
 
[[Category:Food science|*]]
8,428

การแก้ไข