ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การผ่อนคลายความตึงเครียด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Leonid Brezhnev and Richard Nixon talks in 1973.png|thumb|right|260px|[[เลโอนิด เบรจเนฟ]] แห่งสหภาพโซเวียต (ซ้าย) และ[[ริชาร์ด นิกสัน]] แห่งสหรัฐอเมริกา (ขวา) ระหว่างการเยือนสหรัฐอเมริกาของเบรจเนฟในปี 2516 นับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์สำคัญในช่วงการผ่อนคลายความตึงเครียด]]
 
'''การผ่อนคลายความตึงเครียด''' ({{lang-fr|Détente}}) คือ ช่วงเวลาระหว่าง [[พ.ศ. 2512]] - [[พ.ศ. 2512–2522]] เป็นการเปลี่ยนแปลงของความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศอภิมหาอำนาจในยุค[[สงครามเย็น]] คือ [[สหรัฐอเมริกา]] และ [[สหภาพโซเวียต]] โดยทั้งสองประเทศพยายามลดความตึงเครียดและความเป็นปฏิปักษ์ต่อกันด้วยการหันมาปรับเปลี่ยนนโนบายการต่างประเทศที่มุ่งแข่งขันกันขยายอำนาจและแผ่อิทธิพลตลอดจนสะสม[[อาวุธนิวเคลียร์]] มาเป็นการสร้างความสำพันธ์ฉันมิตรต่อกันและร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม การค้าและวัฒนธรรม บรรยากาศอันตึงเครียดของสงครามเย็น ในทวีปยุโรปและดินแดนส่วนอื่น ๆ ของโลกจึงผ่อนคลายลง
 
== อ้างอิง ==