Tubtab

เข้าร่วมเมื่อ 16 มิถุนายน 2552
ไม่รับฟังเหตุผลของพวกก่อเกรียนใดๆทั้งสิ้น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ไม่รับฟังเหตุผลของพวกก่อเกรียนใดๆทั้งสิ้น)
{{ลบ|บุคคลนี้เป็นผู้ทำให้วิกิเสื่อมเสีย}}
 
 
{{หุ่นเชิด}}
39,394

การแก้ไข