ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 32"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| 51 || align=left| {{flagYGT|พย|ครั้งที่ 32}} || 2 || 3 || 2 || 7
|-
| 52 || align=left| {{flagYGT|ปจปข|ครั้งที่ 32}} || 2 || 1 || 4 || 7
|-
| 53 || align=left| {{flagYGT|นธ|ครั้งที่ 32}} || 2 || 1 || 2 || 5
ผู้ใช้นิรนาม