ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไกรลาศ เกรียงไกร"

* [[เลือดเข้าตา]] (2538) [[ช่อง 5]]
* ฝนตกขี้หมูไหล คนอะไร?มาพบกัน (2543) [[ช่อง 3]]
* [[เสือ 11 ตัว (ละคร)]] (2544) [[ช่อง 3]]
* [[ผู้กองยอดรัก]] ยอดรักผู้กอง (2545) [[ช่อง 3]]
* [[เมืองดาหลา]] (2546) [[ช่อง 7]]
ผู้ใช้นิรนาม