ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไกรลาศ เกรียงไกร"

* ฝนตกขี้หมูไหล คนอะไร?มาพบกัน (2543) [[ช่อง 3]]
* [[ผู้กองยอดรัก]] ยอดรักผู้กอง (2545) [[ช่อง 3]]
* [[เมืองดาหลา]] (2547) [[ช่อง 7]]
* [[รักเกินพิกัดแค้น]] (2547) [[ช่อง 7]]
* [[ตารีบุหงา]] (2547) [[ช่อง 5]]
ผู้ใช้นิรนาม