ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมัชชาแห่งสหภาพ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(หน้าใหม่: {{Infobox legislature | name = รัฐสภาแห่งสหภาพ | native_name = {{noitalics|{{nobold|{{my|ပြည်ထောင်...)
 
| election2 = 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| leader3_type = [[ฝ่ายค้าน (พม่า)|ผู้นำฝ่ายค้าน]]
| leader3 = [[อ่อง มินต์]]{{cn|date=February 2016}}
| party3 = [[พรรคสหสามัคคีและการพัฒนา|ยูเอสดีพี]]
| election3 = 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
| structure2 = 2015 Pyithu Hluttaw Parliament.svg
| structure2_res = 250px
| political_groups1political_groups1 = {{colorbox|#FF0000FF0000}} [[National League for Democracyสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย|NLDเอ็นแอลดี]] (135)<br />
{{colorbox|#006B31006B31}} [[Union Solidarity and Development Partyพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา|USDPยูเอสดีพี]] (11)<br />
{{colorbox|#EB1D27EB1D27}} [[Arakan National Partyพรรคแห่งชาติยะไข่|ANPอาร์เอ็นพี]] (10)<br />
{{colorbox|#FFE63B}} [[พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย|เอสเอ็นแอลดี]] (3)<br />
{{colorbox|#FFE63B}} [[Shan Nationalities League for Democracy|SNLD]] (3)<br />
{{colorbox|#0CB8FF0CB8FF}} [[Ta'ang National Partyพรรคแห่งชาติปะหล่อง|TNPทีเอ็นพี]] (2)<br />
{{colorbox|#CC232ACC232A}} [[Zomi Congress for Democracyครองเกรสเพื่อประชาธิปไตยโซมี|ZCDแซดซีดี]] (2)<br />
{{colorbox|#ED2124ED2124}} [[Mon National Partyพรรคแห่งชาติมอญ|MNPเอ็มเอ็นพี]] (1)<br />
{{colorbox|#CC0000CC0000}} [[National Unity Party (Myanmar)พรรคเอกภาพแห่งชาติ|NUPเอ็นยูพี]] (1)<br />
{{colorbox|#28166F28166F}} [[Pa-O National Organizationองค์กรแห่งชาติปะโอ|PNOพีเอ็นโอ]] (1)<br />
{{colorbox|#A9A9A9A9A9A9}} Independentอิสระ (2)<br />
{{colorbox|#000000}} [[Myanmar Armed Forcesกองทัพพม่า|Militaryทหาร]] (56)
| political_groups2 =
{{colorbox|#FF0000}} [[สันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย|เอ็นแอลดี]] (255)<br />
{{colorbox|#FF0000}} [[National League for Democracy|NLD]] (255)<br />
{{colorbox|#006B31006B31}} [[Union Solidarity and Development Partyพรรคสหสามัคคีและการพัฒนา|USDPยูเอสดีพี]] (30)<br />
{{colorbox|#EB1D27EB1D27}} [[Arakan National Partyพรรคแห่งชาติยะไข่|ANPอาร์เอ็นพี]] (12)<br />
{{colorbox|#FFE63B}} [[พรรคสันนิบาตแห่งชาติรัฐฉานเพื่อประชาธิปไตย|เอสเอ็นแอลดี]] (12)<br />
{{colorbox|#FFE63B}} [[Shan Nationalities League for Democracy|SNLD]] (12)<br />
{{colorbox|#28166F28166F}} [[Pa-O National Organisationองค์กรแห่งชาติปะโอ|PNOพีเอ็นโอ]] (3)<br />
{{colorbox|#0CB8FF0CB8FF}} [[Ta'ang National Partyพรรคแห่งชาติปะหล่อง|TNPทีเอ็นพี]] (3)<br />
{{colorbox|#DC0723DC0723}} [[Lisu National Development Partyพรรคพัฒนาการแห่งชาติลีซอ|LNDPแอลเอ็นดีพี]] (2)<br />
{{colorbox|#CC232ACC232A}} [[Zomi Congress for Democracyครองเกรสเพื่อประชาธิปไตยโซมี|ZCDแซดซีดี]] (2)<br />
{{colorbox|#1D77061D7706}} [[Kachin State Democracy Partyพรรคประชาธิปไตยรัฐคะฉิ่น|KSDPเคเอสดีพี]] (1)<br />
{{colorbox|#FE574F}} [[พรรคประชาธิปไตยและเอกภาพโกก้าง|เคดียูพี]] (1)<br />
{{colorbox|#FE574F}} [[Kokang Democracy and Unity Party|KDUP]] (1)<br />
{{colorbox|#13A0E713A0E7}} [[Wa Democratic Partyพรรคประชาธิปไตยว้า|WDPดับเบิ้ลยูดีพี]] (1)<br />
{{colorbox|#BC5465BC5465}} Independentอิสระ (1) <br />
{{colorbox|#C7C7C7C7C7C7}} Vacantว่าง (7)<br />
{{colorbox|#000000}} [[Myanmar Armed Forcesกองทัพพม่า|Militaryทหาร]] (110)
| committees1 =
| committees2 =