ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กีฬาเยาวชนแห่งชาติ (ประเทศไทย)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ก่อตั้ง = กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 1<br/>[[พ.ศ. 2528]] {{flagSAT|นม|เยาวชนแห่งชาติ}}
| จัดขึ้นทุก = 1 ปี
| ครั้งล่าสุด = [[กีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 3132|ครั้งที่ 3132]] ''จันทบูรเกมส์สุพรรณบุรีเกมส์'' {{flagSAT|จบสพ|เยาวชนแห่งชาติ}}
| วัตถุประสงค์ = สร้างความแข็งแกร่งให้แก่วงการกีฬาของชาติ
| สำนักงานใหญ่ = [[การกีฬาแห่งประเทศไทย]]
ผู้ใช้นิรนาม