ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็นบีทีเวิลด์"

เก็บของมีค่าออกจากกองขยะ
(เก็บของมีค่าออกจากกองขยะ)
| name = เอ็นบีทีเวิลด์
| en-name = NBT World
| logofile = NBT-World_Logo01.png
| logosize = 180px
| logoalt = ตราสัญลักษณ์ เอ็นบีทีเวิลด์
19,438

การแก้ไข