ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมชาย อาสนจินดา"

| rowspan = "2" | 2523 || [[รางวัลสุพรรณหงส์ทองคำ]] || นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม || style="background: #ddffdd" | ได้รับรางวัล || ''[[เลือดสุพรรณ]]''
|-
| [[รางวัลมหกรรมเอเซีย-แปซิฟิค]] || นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม || style="background: #ddffdd" | ได้รับรางวัล || ''[[อุกาฟ้าเหลือง]]''
|-
| 2529 || [[ตุ๊กตาทองรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี]] || นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม || style="background: #ddffdd" | ได้รับรางวัล || ''[[บ้าน]]''
|-
| 2530 || รางวัลมหกรรมเอเซีย-แปซิฟิค || นักแสดงประกอบชายยอดเยี่ยม || style="background: #ddffdd" | ได้รับรางวัล || ''บ้าน''
13,403

การแก้ไข