ผลต่างระหว่างรุ่นของ "10 มีนาคม"

== วันถึงแก่กรรม ==
* [[พ.ศ. 2490]] (ค.ศ. 1948) - [[สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์]]
* [[พ.ศ. 2538]] (ค.ศ. 1995) - [[เจ้าชื่น สิโรรส]] เจ้านายฝ่ายเหนือ ผู้ก่อตั้งและครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจำมณฑลพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ (เกิด [[8 พฤษภาคม]] [[พ.ศ. 2439]])
* [[พ.ศ. 2553]] (ค.ศ. 2010) - [[มูฮัมมัด ซัยยิด ตอนตอวี]] อิหม่ามชาวอียิปต์ (เกิด 28 ตุลาคม [[ค.ศ. 1928]])
* [[พ.ศ. 2556]] (ค.ศ. 2013) - [[เจ้าหญิงลิเลียน ดัชเชสแห่งฮัลลันด์]] อดีตนางแบบ (ประสูติ [[30 สิงหาคม]] [[พ.ศ. 2458]])