ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภูมิศาสตร์ไต้หวัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ชื่ออื่น|ประวัติศาสตร์และภูมิศาสตร์ของเกาะไต้หวัน||ไต้หวัน}}
[[ไฟล์:Taiwan NASA Terra MODIS 23791.jpg|thumbnail|เกาะไต้หวัน]]
'''เกาะไต้หวัน''' ({{zh-all|t=臺灣/台灣|s=台湾|p=Táiwān}} ''ไถวาน''; [[ภาษาไต้หวัน]]: Tâi-oân) เป็น[[เกาะ]]ใน[[มหาสมุทรแปซิฟิก]]ใกล้[[จีนแผ่นดินใหญ่]]ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปัจจุบันปกครองโดย[[สาธารณรัฐจีน]] แยกเป็นเอกเทศจาก[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] แต่ในทางการเมืองระหว่างประเทศ ถือว่าสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวันไม่ได้มีสถานะเป็นประเทศเอกราช แม้เรามักจะเรียกเรี[[ยก]]กันติดปากว่าประเทศไต้หวันก็ตาม
 
แต่เดิมเกาะไต้หวันมีชื่อว่า '''เกาะฟอร์โมซา''' (Formosa) หรือ ''Ilha Formosa'' ใน[[ภาษาโปรตุเกส]] แปลว่า "เกาะสวยงามสว[[ยง]]าม" เนื่องจาก[[ประเทศโปรตุเกส]]เคยเดินทางมายังเกาะนี้และได้ตั้งชื่อเอาไว้ แต่ก็ไม่ได้ยึดเอามาเป็นอาณานิคม
 
== ประวัติศาสตร์ ==
ในช่วงปี [[พ.ศ. 2203]] (ค.ศ. 1660) จักรพรรดิจีนแห่ง[[ราชวงศ์หมิง]]และ[[ราชวงศ์ชิง]]เริ่มเข้ามามีบทบาทในการครอบครองเกาะไต้หวัน ในที่สุดชาวจีนก็ได้ขับไล่ชาวดัตช์ออกไปจนได้ และผนวกเอาเกาะไต้หวันเข้าไปเป็นดินแดนส่วนหนึ่งของ[[มณฑลฝูเจี้ยน]] ซึ่งได้กลายเป็นแหล่งพักพิงให้ผู้อยู่อพยพจาก[[จีน]]ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา
 
[[ญี่ปุ่น]]ใช้กำลังแย่งเกาะไต้หวันไปจากจีนในปี [[พ.ศ. 2438]] (ค.ศ. 1895) และได้ยึดครองยึดค[[รอง]]จนกระทั่ง[[สงครามโลกครั้งที่ 2]] ยุติลง ญี่ปุ่นญี่ป่นแพ้สงครามและถูก[[ฝ่ายสัมพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่สอง|ฝ่ายสัมพันธมิตร]]บังคับให้ยกเกาะไต้หวันคืนให้กับจีน และผลจาก[[สงครามกลางเมืองจีน]] เมื่อ[[พรรคคอมมิวนิสต์จีน]]ได้รับชัยชนะและเข้ามามีอำนาจในจีนในปี [[พ.ศ. 2492]] (ค.ศ. 1949) [[พรรคก๊กมินตั๋ง]] พรรคการเมืองชาตินิยมของจีนที่เป็นฝ่ายแพ้ ก็พาผู้คนอพยพหนีออกจากแผ่นดินใหญ่ มาตั้งหลักที่เกาะไต้หวัน เพื่อวางแผนกลับไปยึดอำนาจใน[[จีน]]ต่อไป
 
ชาวจีนมากกว่า 1 ล้าน 5 แสนคน อพยพตามมาอยู่ที่เกาะไต้หวันในยุคที่[[เหมา เจ๋อตง]]มีอำนาจเต็มที่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ผู้นำของประเทศจีนทั้งสองประเทศ คือผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์จีนบนแผ่นดินใหญ่ กับผู้นำ'''สาธารณรัฐจีน'''บนเกาะไต้หวัน ต่าง[[แ]]ย่งกันเป็นกระบอกกระบ[[อก]]เสียงของประชาชนจีนในเวทีโลก แต่เสียงของนานาประเทศส่วนใหญ่เกรงอิทธิพลของ[[จีนแผ่นดินใหญ่]] จึงให้การยอมรับย[[อมรั]]บจีนแผ่นดินใหญ่มากกว่ามา[[กก]]ว่า
 
ในปี [[พ.ศ. 2514]] (ค.ศ. 1971) ก่อนที่นายพลนา[[ยพ]]ล '''[[เจียง ไคเช็ก]]''' (General Chiang Kaishek) ([[ภาษาจีน]]:蔣中正) จะถึงอสัญกรรมถึ[[งอ]]สัญกรรมไม่กี่ปี สาธารณรัฐจีนซึ่งเป็นประเทศที่ร่วมก่อตั้งองค์การ[[สหประชาชาติ]] ได้สูญเสียสมาชิกภาพสูญเสี[[ยสมา]]ชิกภาพ ในฐานะประเทศตัวแทนชาวจีนให้กับ[[สาธารณรัฐประชาชนจีน]] ในปี [[พ.ศ. 2521]] (ค.ศ. 1978) [[สหประชาชาติ]]ก็ประกาศรับรองจีนเดียวคือจีนแผ่นดินใหญ่ และตัดสัมพันธ์ทางการทา[[งก]]ารเมืองกับสาธารณรัฐจีนบนเกาะไต้หวัน ทั้ง[[สหรัฐอเมริกา]]ก็ได้ถอนการถอ[[นก]]ารรับรองว่า[[ไต้หวัน]]มีฐาน[[ะ]]เป็น[[รัฐ]] สถานะทางการทา[[งก]]ารเมืองของไต้หวันจึงซับซ้อนยุ่งยากตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา แม้เกาะไต้หวันจะปกครองตนเองด้วยระบอบประชาธิปไตย แต่ก็ไม่ได้[[มีสถานะส]]ถานะเป็นประเทศเอกราชเ[[อก]]ราช และกลาย[[กล]]ายเป็นเกาะที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนถือว่า เป็นมณฑลหนึ่งของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งแค่รอเวลาที่จะกลับมารวมกับจีนแผ่นดินใหญ่อีกครั้ง และพรรคคอมมิวนิสต์จีนยังประกาศอีกว่า หากจำเป็น ก็จะใช้กำลังทางทหารเข้าจัดการ หากไต้หวันประกาศเอกราชแยกจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
 
1. ข้อมูลทั่วไป:
5

การแก้ไข