ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดยาง (บางจาก)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
[[ไฟล์:Watyang-Temple.jpg|175px|thumbnail|พระอุโบสถวัดยางบางจาก]]
'''วัดยางบางจาก''' เป็นวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในฝั่งธนบุรี สร้างขึ้นเมื่อปี [[พ.ศ. 2383]] ในสมัย[[รัชกาลที่ 3]] ติด[[คลองบางจาก]] ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 128 ซอยเพชรเกษม 28 [[ถนนเพชรเกษม]] แขวงคูหาสวรรค์ [[เขตภาษีเจริญ]] [[กรุงเทพมหานคร]] สังกัดมหานิกาย
 
==ประวัติความเป็นมา==
===อาณาบริเวณวัด===
'''วัดยางบางจาก''' สร้างขึ้นในสมัย[[รัชกาลที่ 3]] เมื่อ [[พ.ศ. 2383]] โดยได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ [[พ.ศ. 2388]] โดยที่มาของชื่อวัด เนื่องจากที่หลังคาพระอุโบสถมักจะมี[[นกเกรียง]]มาเกาะอยู่เสมอ และในบริเวณมีการปลูก[[ต้นยาง]] รวมทั้งด้านทิศใต้ของวัดติด[[คลองบางจาก]] จึงได้ชื่อว่า"วัดยางบางจาก"
===อาณาบริเวณวัด===
[[ไฟล์:Khlong-Bang-Chak.jpg|175px|thumbnail|คลองบางจาก]]
* '''ทิศเหนือ''' ติดกับซอยเพชรเกษม 28 แยก 21
* '''ทิศตะวันตก''' ติดกับที่ดินของเอกชน
 
===สิ่งก่อสร้างและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด===
[[ไฟล์:WatYangBangChak.jpg|175px|thumbnail|วิหารหลวงพ่อนพเก้า]]
[[ไฟล์:LuangPorNoppakao-WatYang.jpg|175px|thumbnail|หลวงพ่อนพเก้า]]
อาคารเสนาสนะและปูชนียวัตถุของวัด พระอุโบสถเป็นแบบก่ออิฐถือปูน ไม่มีช่อฟ้าใบระกาประดับ เนื่องจากในสมัยรัชกาลที่ 3 ประเทศไทยมีการค้าขายทาง[[เรือสำเภา]]กับ[[ประเทศจีน]] วัดในสมัยนั้นจึงได้รับอิทธิพลทางสถาปัตยกรรมจากจีนมาด้วย ภายในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปปางตรัสรู้ มีพุทธลักษณะงดงามมาก สร้างด้วยศิลาแลงก่ออิฐถือปูน นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์[[สมัยอยุธยา]]คือ หลวงพ่อนพเก้า สร้างด้วยศิลาแลงก่ออิฐถือปูนลงรักปิดทองปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 84 นิ้ว สูง 95 นิ้ว มีพุทธลักษณะงดงามมาก โดยเฉพาะที่มาของชื่อองค์หลวงพ่อคือ มีนิ้วเท้าจำนวน 9 นิ้ว กล่าวขานกันว่าท่านมีเมตตามหานิยม และให้โชคลาภแก่ชาวบ้านและผู้ที่มากราบไหว้เป็นประจำ
 
===รายชื่อเจ้าอาวาส===
(อยู่ระหว่างการสืบค้นข้อมูล)
 
===อ้างอิง===
 
===แหล่งข้อมูลอื่น===
https://www.facebook.com/Glutengear/albums/134207123283177/
 
ผู้ใช้นิรนาม