ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|last_election2 = 30
|seat_change2 = {{increase}} 9
|title = นายกรัฐมนตรี
|before_election = [[จอมพล ป. พิบูลสงคราม]]
|party = [[พรรคเสรีมนังคศิลา]]
|after_election = [[พลโทถนอม กิตติขจร]]
|party = [[พรรคชาติสังคม]]
}}
'''การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไทยเป็นการทั่วไป ธันวาคม พ.ศ. 2500''' นับเป็น '''[[การเลือกตั้งในประเทศไทย|การเลือกตั้งทั่วไป]]ครั้งที่ 10 ของประเทศไทย''' สืบเนื่องมาจากการที่ จอมพล [[สฤษดิ์ ธนะรัชต์]] ได้ทำการ[[รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2500|รัฐประหารรัฐบาลจอมพล ป. พิบูลสงคราม]] ขึ้นในวันที่ [[16 กันยายน]] ปีเดียวกันนั้น และได้แต่งตั้งให้ นาย[[พจน์ สารสิน]] ขึ้นดำรงตำแหน่ง[[นายกรัฐมนตรีไทย|นายกรัฐมนตรี]]
ผู้ใช้นิรนาม