ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
|-
| valign = "top" | 1. [[นพพร โฆสิระโยธิน|ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร โฆสิระโยธิน]]
| valign = "top" | [[พ.ศ. 2558]] - ปัจจุบัน6 มีนาคม 2559 (รักษาราชการแทน)
|}-
| valign = "top" | 2. [[จิระพันธ์ ห้วยแสง|รองศาสตราจารย์ จิระพันธ์ ห้วยแสง]]
| valign = "top" | [[6 มีนาคม พ.ศ. 2559]] - ปัจจุบัน (รักษาราชการแทน)
|-
|}
45

การแก้ไข