ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ข่าวช่อง 7 เอชดี"

** ภัทร จึงกานต์กุล
** ศรีสุภางค์ ธรรมาวุธ
** ชัยอนันต์ ปันชู ( วันเสาร์ )
** [[ชวัลนันท์ จันทร์ทรัพย์]] ( วันอาทิตย์ )
** กุลชนิดา กุญชร ณ อยุธยา ( วันเสาร์ )
 
** จีรนันท์ เขตพงศ์ ( วันอาทิตย์ )
** วันปีย์ สัจจมาร์ค
** ธัญลักษณ์ ฉัตรยาลักษณ์
* เส้นทางบันเทิง - ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ เวลา 19:45-19:50 น. / เฉพาะวันศุกร์ เวลา 19:10-19:15 น.
 
ผู้ใช้นิรนาม