ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ราชอาณาจักรฮังการี (ค.ศ. 1920–1946)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(แทนที่ "สามฝ่าย" → "ไตรภาคี" ด้วยสจห.)
|year_leader1 = 1920-1946
|title_representative = [[ประมุขแห่งรัฐฮังการี|ประมุขแห่งรัฐ]]
|representative1representative1 = [[Miklósมิคอส Horthyฮอร์ธี]]<sup>b</sup>
|year_representative1 = 1920-1944
|representative2 = [[Ferenc Szálasi]]<sup>c</sup>
ผู้ใช้นิรนาม