ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดเจ็ดยอด"

เพิ่มขึ้น 91 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
แก้ไขเพิ่มเติม
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
(แก้ไขเพิ่มเติม)
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ การแก้ไขแบบเห็นภาพ
'''วัดเจ็ดยอด หรือวัดโพธารามมหาวิหาร พระอารามหลวง''' เป็นวัดพระอารามหลวง ชั้นตรี ชนิดสามัญ (เดิมชื่อวัด'''เจดีย์เจ็ดยอด''' หรือ '''วัดเจ็ดยอด''') ตั้งอยู่ที่ [[ตำบลช้างเผือก (จังหวัดเชียงใหม่)|ตำบลช้างเผือก]] [[อำเภอเมืองเชียงใหม่]] [[จังหวัดเชียงใหม่]] [[พ.ศ. 1998|เมื่อปี พ.ศ.1998]] [[พระเจ้าติโลกราช]] พระมหากษัตริย์องค์ที่ 11 แห่ง[[ราชวงศ์เม็งราย]] ทรงสร้างวัดโพธารามมหาวิหาร สร้างด้วย[[ศิลาแลง]]ประดับลวด[[ลายปูนปั้น]] เป็นเจดีย์ทรง [[พุทธคยา]] [[ประเทศอินเดีย]] ที่ได้ชื่อว่าวัดเจ็ดยอดเนื่องจากเจดีย์ทรงพุทธคยา ที่มียอดปลายเจ็ดยอด จึงนิยมเรียกกันว่า วัดเจ็ดยอด มาจนถึงปัจจุบัน
 
ในปี [[พ.ศ. 2020]] วัดโพธารามมหาวิหาร หรือวัดเจ็ดยอด ได้เคยใช้เป็นสถานที่เพื่อทำ[[สังคายนา]][[พระไตรปิฎก]]ครั้งที่ 8 ของโลก ในสมัยอาณาจักรล้านนา โดยมีพระเจ้าติโลกราชเป็นผู้อุปถัมภ์
 
เจดีย์เจ็ดยอดยังเป็นเจดีย์ประจำปีเกิดของผู้ที่เกิด ปีมะเส็ง อีกด้วย และภายในวัดเจ็ดยอดยังมีพระพุทธรูปเก่าแก่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกสององค์นั่นคือ พระประธานบนเจดีย์เจ็ดยอด และพระเจ้าทันใจ ประดิษฐานอยู่ด้านหลังเจดีย์เจ็ดยอด รวมถึงเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐิของพระเจ้าติโลกราช พระมหากษัตริย์องค์ที่ 11 แห่งราชวงค์มังราย ที่ครองนครเชียงใหม่และอาณาจักรล้านนา ซึ่งสถานที่ตั้งเจดีย์บรรจุพระบรมอัฐินั้นยังเคยเป็นสถานที่ ที่ใช้ในการพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระเจ้าติโลกราช อีกด้วย